Nameni dohodnino

Z dohodnino za razvojNameni dohodnino
in nam pomagaj
tudi ti

Z vašo pomočjo, se lahko hitreje razvijamo, posodabljamo in nadgrajujemo tako na tekmovalnih kot netekmovalnih področjih. Gremo skupaj naprej, gremo do zmage.

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1% dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

https://nkmengo28.si/wp-content/uploads/2022/08/nameni-dohodnino.jpg

KDAJ?

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra za leto za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

KJE IN KAKO?

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda na dva načina:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu

STROŠKI?

Taks, stroškov pri namenitvi dohodnine NI.

Oprema
S pridobljenimi sredstvi iz dohodnine lahko nakupimo tudi novo opremo, ki trenerjem omogoča lažjo izvedbo treningov.
Infrastruktura
Del pridobljenih sredstev namenjamo vzdrževanju infrastrukture (igrišča, garderobe, pisarne)
Tekmovalni stroški
Vsako leto je potrebno za namene tekmovanj plačati določeno prijavnino, hkrati pa tudi sodnike. S pridobljeno namero dohodnine pokrijemo del stroškov.
APOLLO RESIZE
ARPA RESIZE
spletna modri val
123
trival antene druga
triglav
Stopite v stik
Nogometni klub Mengo 28
Rumeno-črna družina čaka na vaš klic
040-869-599
nogometniklubmengo28@gmail.com
Socialna omrežja
Stik z nami lahko opravite preko socialnih omrežij.
Stopite v stik
Nogometni klub Mengo 28
Rumeno-črna družina čaka na vaš klic
NK Mengo 28
Stik z nami lahko opravite preko socialnih omrežij

Copyright by NK Mengo 28.

Copyright by NK Mengo 28.