Obvestilo o sklicu zbora članov Nogometnega kluba Mengo28

Izvršni odbor NK MENGO28 obvešča člane, da na podlagi Statuta Nogometnega kluba MENGO28 sklicuje zbor članov, ki bo dne 28.3.2014 ob 18.00 v prostorih Trdinovega hrama, z naslednjim dnevnim redom: 

1.      Otvoritev zbora članov, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
2.      Izvolitev organov zbora članov

  • predsednik
  • verifikacijska komisija
  • zapisnikar
  • overovatelj zapisnika

3.      Potrditev dnevnega reda
4.      Poročilo o delu v letu 2013

  • Organizacijsko poročilo
  • Finančno poročilo
  • Poročilo strokovnega sveta

5.      Poročilo nadzornega sveta
6.      Razprava na poročila in potrditev poročil
7.      Glasovanje o razrešnici vodstva kluba in delovnim telesom kluba
8.      Volitve in imenovanja v organe kluba
9.      Razno

Vabimo vas, da se zbora članov NK MENGO28 udeležite in tako prispevate k nemotenemu delovanju in nadaljnjem razvoju NK MENGO 28.

Sponzorji

alkam

max sport

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Članarina

Mesečno članarino je potrebno poravnati najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec in sicer:

  • na klubski TRR SI56 0230 1009 2490 339 oziroma
  • pooblaščeni osebi v klubu in sicer v času uradnih ur vsak četrtek med 17. in 19. uro. 

Prošnja za odlog plačevanja vadnine

Povezave

Starejši dečki - 1. liga
Mlajši dečki - 3. liga
 
U11 - Skupina B
U10 - SKupina A
 
Free business joomla templates