Vabilo na redni zbor članov 2020

Izvršni odbor NK LABY'S MENGO 28 obvešča člane, da na podlagi 21. člena statuta Nogometnega kluba LABY'S MENGO 28, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, predsednik sklicuje redni zbor članov, ki bo v ponedeljek dne 25. 5. 2020 ob 19.00, zaradi trenutne situacije z epidemijo COVID-19, pred klubsko brunarico na igrišču v športnem parku Mengeš, z naslednjim dnevnim redom: 

 1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti

 2. Izvolitev organov zbora članov
  -        delovni predsednik zbora članov
  -        zapisnikar
  -        overovatelja zapisnika

 3. Potrditev dnevnega reda

 4. Poročilo o delu v letu 2019
  -    Poročilo predsednika
  -    Finančno poročilo

 5. Poročilo nadzornega sveta

 6. Razprava in potrditev poročil

  VOLITVE:
 7. Evidentiranje kandidatov za volitve v organe kluba.
  Evidentiranje se izvede na sami skupščini v prisotnosti predsednika skupščine, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

 8. Izvolitev organov kluba:
  -   Predsednika, NUJNO PREDLOŽITI OZIROMA PREDSTAVITI PROGRAM DELA, ki ga   kandidat za mesto predsednika kluba javno predstavi.
  -   Upravnega odbora – do 8 članov
  -   Nadzornega odbora (3 člani)
  -   Disciplinske komisije (3 člani)

 9. RAZNO

Ker je letošnji zbor članov VOLILNI, vas vabimo, da razmislite če in kako lahko pomagate našemu nogometnemu klubu, se morda odločite, da kandidirate za eno od funkcij v klubu. Z samo udeležbo zbora članov NK LABY'S MENGO 28 pa boste prispevali k nemotenemu delovanju in nadaljnjem razvoju v NK LABY'S MENGO 28. 

Pooblastilo za zastopanje na rednem zboru članov

Soglasje h kandidaturi v organe NK LABY'S MENGO 28

Sponzorji

alkam

max sport

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Članarina

Mesečno članarino je potrebno poravnati najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec in sicer:

 • na klubski TRR SI56 0230 1009 2490 339 oziroma
 • pooblaščeni osebi v klubu in sicer v času uradnih ur vsak četrtek med 17. in 19. uro. 

Prošnja za odlog plačevanja vadnine

Povezave

Starejši dečki - 1. liga
Mlajši dečki - 3. liga
 
U11 - Skupina B
U10 - SKupina A
 
Free business joomla templates